“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir lügat olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” valörına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet meselelerinde kullanılırdı.

Meyan Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek sinein kullanılmaya kellelandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri veya kiliselerde çeşitli meselelerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişgüzel tarif etmek sinein kullanılmaya kellelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor veya iş dünyası kabil resmi bir konumda mevcut kişmüterakki veya kurumları tarif etmek sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, lügat resmi veya salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişgüzel tarif etmek sinein kullanılmaya kellelamıştır.