Anketler Ders Notları

malumat. Anne türleri, sertlımcı ve antraktştırmacı arasındaki dolaylı yahut vasıtasız bağlantıya dayanmaktadır. Hakeza bir birlikteliğin amacı, sorulan sorulara maruz cevaplar şeklinde yanıt veren spesifik verilerden kazanmak olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…