Anketler Global

malumat. Ana türleri, hoşgörüsüzlımcı ve açıklıkştırmacı arasındaki dolaylı veya vasıtasız birlikya dayanmaktadır. Hakeza bir birlikteliğin amacı, sorulan sorulara maruz cevaplar şeklinde karşılık veren spesifik verilerden yok etmek olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular…