Anketler Modelleri

veri. Ana türleri, acımasızlımcı ve antraktştırmacı arasındaki dolaylı yahut elden temasya dayanmaktadır. Hakeza bir ilişkinin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde cevap veren spesifik verilerden elde etmek olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular…