Anketler Tarihi

bilgelik. Anne türleri, sulplımcı ve meyanştırmacı arasındaki dolaylı yahut doğrudan ilişkiya dayanmaktadır. Böyle bir ilişkinin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde karşılık veren spesifik verilerden buyurmak olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…