Anketler Yapay Zeka

vukuf. Ana türleri, berklımcı ve mesafeştırmacı arasındaki dolaylı yahut elden ilişkiya dayanmaktadır. Hakeza bir ilişkinin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde karşılık veren spesifik verilerden çekmek olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…