Anketler Yorumları

malumat. Ana türleri, tıkızlımcı ve araştırmacı arasındaki dolaylı yahut aracısız irtibatya dayanmaktadır. Hakeza bir birlikteliğin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde yanıt veren spesifik verilerden iletilmek olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…