Antalya Anketler

vukuf. Ana türleri, katılımcı ve aralıkştırmacı arasındaki dolaylı veya vasıtasız ilişkiya dayanmaktadır. Hakeza bir ilişkinin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde karşılık veren spesifik verilerden buyurmak olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…