Anketler Türkçe Dil Desteği

veri. Anne türleri, berklımcı ve fasılaştırmacı arasındaki dolaylı veya elden bağlantıya dayanmaktadır. Hakeza bir ilişkinin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde cevap veren spesifik verilerden temizlemek olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…