Ekonomi Haberler

gerçekten gerçekleşmiş olmasına karşın bu faaliyetlerle ilişkin kayıtların tutulmaması olarak nitelendirilen yiyecek dışı ekonomi, kamu idarelerinin denetimi haricinde mütebaki her türlü ekonomik prosedür ve faaliyetlerdir.|Araç dışı ekonomi : Kayda geçirilmeyerek…