Türkiye Anketler

bilgelik. Ana türleri, berklımcı ve mabeyinştırmacı arasındaki dolaylı yahut vasıtasız irtibatya dayanmaktadır. Böyle bir ilişkinin amacı, sorulan sorulara verilen cevaplar şeklinde karşılık veren spesifik verilerden buyurmak olacaktır.|42 Yönlendirici Sorular Verdiğimiz…