Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı topluluk ortamında değeri olan , kabiliyet, tasarruf ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği vetirelerin tümüdür. Eğitim, önceden saptanmış esaslara göre insanoğluın davranışlarında belli gelişmeler sağlamlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.…